lördag, februari 16, 2008

Objektiv och universell synd

I princip har jag det ganska bra nu. Goda inkomster som kommer nästan utan ansträngning, stabilitet, lugn och ro.
Det stora felet är att hela tillvaron just nu går ut på att få tiden att gå - och det är per definition ett liv i synd. Det torde alla hålla med om, oavsett bekännelse och livsåskådning.

U.J.