måndag, oktober 13, 2008

Dagens replik

"Stilla din rörelse, din stormande, obilliga häftighet", sade han till sin fru, "så skall jag med några ord säga dig hvad du vill veta och kanske ändå litet mera - men kom derjemte i håg, att om du med ett enda ord, en enda tvetydig vink förolämpar Erika, så får du att göra med mig! Hittills har jag med ett tålamod utöfver all billig väntan tålt ditt slöseri, dina nycker, din fåfänga och alla dina öfriga fel, hvilka gemensamt gjort vårt äktenskap till en börda för mig, men uppfyller du ej det vilkor, jag nyss nämde, så var förvissad, att du skall lära känna mig från en annan sida: du skapar dig då sjelf en herre, under hvars vilja du skall blifva den första att få lära lydnad!"

Så talar man i Emelie Flygare-Carléns Rosen på Tistelön (här citerat efter Projekt Runeberg). Det bevisar att Ingmar Bergman faktiskt inte skrev så konstiga dialoger som man tror -han var bara 100-150 år efter sina samtida. (beroende på om man avser den tidige eller den sene Bergman).

Rosen på Tistelön tycks förresten vara en Sveriges mest filmade romaner. Fyra filmer, varav tre på 1910-talet!
Tyvärr verkar boomen ha dött ut ungefär när Ingmar kom igång. Det hade varit mycket njutbart att höra Jarl Kulle fräsa fram ovanstående.

U.J.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

ett ljufligt citat. Tack frö det en onsdagskväll... // becka (tomas kompis i uppsala)

10:05 em  

Skicka en kommentar

<< Home