söndag, maj 24, 2009

Dagens litterära insikt

Som läsare har jag inga litterära skyldigheter.
Många texter kan vara svåra.
Många texter kan bli bättre om de läses en andra gång.
Allt kan inte förstås.
Men jag har inga skyldigheter gentemot texten.
Den har inte rätt att fodra en ny chans.
Det är författarens sak att inge mig lust till ännu en läsning.


Banalt - jajamensan. Men det är så det är. Man måste ha ett visst självförtroende som läsare. Vi har alla dåliga dagar -lågt blodsocker kan få stora konsekvenser för vår upplevelse - men läsning handlar ändå om att unna någon chansen att förföra en. Misslyckas personen i fråga är det knappast vårt fel.

Kom ihåg det. Skriv det på en lapp, ett plakat eller en t-shirt att ha med på debutantuppläsningar eller vernissager där kulturtanter av båda könen står och pratar om skillnaden mellan "betraktare" och "åskådare".

U.J.